Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на с.Крепост, община Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно намерение за "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на  с.Крепост, община Димитровград, област Хасково върху обща площ 54.898 дка. можете да видите тук.

Файлове: