Инвестиционно намерение "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с възложител КОКО" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с резервоар за вода в ПИ 6969.39.387; създаване на трайни насъждения с череши с опорна конструкция, автоматизирана система за капково напояване и резервоар за вода в ПИ 69691.22.33 и  ПИ 69691.27.41, и закупуване на  земеделска техника" с възложител "КОКО" ООД.

Файлове: