Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково с възложител  Финес-2 можете да видите тук.

Файлове: