Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител Хашар Велиев Смаилов

Уведомлението за инвестиционно намерение  за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител  Хашар Велиев Смаилов можете да видите тук. 

Файлове: