Уведомление за ИП за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство"

Уведомлението за инвестиционно намерение за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците, както и смес от тези горива  в двустепенен нискотемпературен кипящ слой на площадка на ТЕЦ Марица 3 АД, с възложител Бултраш ЕАД, можете да видите тук.

Файлове: