Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши", намиращо се в землището на с.Странско

Уведомлението за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши, намиращо се в землището на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково, с ЕКАТТЕ 6969, местност Бозалъка, в имот  №032053 от ВИТАМИКС - 3 ООД, можете да видите тук.

Файлове: