Уведомление за инвестиционно намерение “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомлението за инвестиционно намерение  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград” можете да видите тук.

Файлове: