Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи"

Уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи" в поземлен имот с идентификатор 39668.22.800 по КККР на с.Крепост, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "ИНФЕРИЕН" ООД можете да видите тук.

Файлове: