Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. "

Уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. " можете да видите тук.

Файлове: