Уведомление за инвестиционно намерение изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Уведомлениетото за инвестиционно намерение  изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки”, УПИ V -162, кв.22 по ПУП на гр.Димитровград с Възложител Катя Славчева Кабакова можете да видите тук.

Файлове: