Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД можете да видите тук.

Файлове: