Уведомление за инвестиционно намерение “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД. ”

Уведомлението за инвестиционно намерение  “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД можете да видите тук ”

Файлове: