Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фот

Обявата за уведомлението за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фотоволтаична електрическа централа с мощност 1 MW монтирана наземно в ПИ 39668.149.50 - с.Крепост, общ.Димитровглрад - Етап II" на "Хоризон Рент" ЕООД можете да видите тук.

Файлове: