Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши", намиращо се в землището на с.Странско

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши, намиращо се в землището на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково, с ЕКАТТЕ 6969, местност Бозалъка, в имот  №032053

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складове, логистичен център, бензиностанция, станция за зареждане на електромобили и фотоволтаична централа" в поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 по КККР на с.Радиево, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складове, логистичен център, бензиностанция, станция за зареждане на електромобили и фотоволтаична централа" в поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 по КККР на с.Радиево, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Спа Еко Тур" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград с възложител "ВЕРТЕКС" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане  на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор  №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград  с възложител  "ВЕРТЕКС" ООД

Инвестиционно намерение "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с възложител КОКО" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с резервоар за вода в ПИ 6969.39.387; създаване на трайни насъждения с череши с опорна конструкция, автоматизирана система за капково напояване и резервоар за вода в ПИ 69691.22.33 и  ПИ…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи"

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи" в поземлен имот с идентификатор 39668.22.800 по КККР на с.Крепост, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "ИНФЕРИЕН" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" в с.Странско, общ.Димитровград. обл. Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение  за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши"  в поземлен имот  с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Витамикс-3" ООД.

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за ОВОС относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС  относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково"

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фот

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фотоволтаична електрическа централа с мощност 1 MW монтирана наземно в ПИ 39668.149.50 - с.Крепост, общ.Димитровглрад -…

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в с. Ябълково, Община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в УПИ XV-995, кв.81 по ПУП на с.Ябълково, Община Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. "

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. "