Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485, местонахождение ПИ №21052.1016.450, ПИ №21052.1016.462, ПИ №21052.1016.483 по КК на гр.Димитровград, община Димитровград, обл. Хасково

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител "КОКО" ООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на 6 броя оранжерии с автономна ФЕЦ сервизно помещение  и  система за капково напояването с резервоар за вода в ПИ 69691.39.387; създаване на трайни насаждения с череши с опорна конструкция,  автоматизирана система за капково напояване и резервоар…

ИП за "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39668.76.401 по плана на с.Крепост, Община Димитровград с цел застрояване на сграда за цех за производство на пергулни системи от готови алуминиеви и метални конструкции.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39668.76.401 по плана на с.Крепост, Община Димитровград с цел застрояване на сграда за цех за производство на пергулни системи от готови алуминиеви и метални конструкции" с възложител Анна Иванова

Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград", с възложител Община Димитровград

Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград",  с възложител Община Димитровград

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши", намиращо се в землището на с.Странско

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване,филтриращо-торосмесващ възел, автоматизация и резервоар за вода на съществуващо трайно насъждение с череши, намиращо се в землището на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково, с ЕКАТТЕ 6969, местност Бозалъка, в имот  №032053

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складове, логистичен център, бензиностанция, станция за зареждане на електромобили и фотоволтаична централа" в поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 по КККР на с.Радиево, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складове, логистичен център, бензиностанция, станция за зареждане на електромобили и фотоволтаична централа" в поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 по КККР на с.Радиево, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Спа Еко Тур" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград с възложител "ВЕРТЕКС" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане  на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор  №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград  с възложител  "ВЕРТЕКС" ООД

Инвестиционно намерение "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с възложител КОКО" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на шест броя оранжерии с автономна ФЕЦ, сервизно помещение и система за капково напояване с резервоар за вода в ПИ 6969.39.387; създаване на трайни насъждения с череши с опорна конструкция, автоматизирана система за капково напояване и резервоар за вода в ПИ 69691.22.33 и  ПИ…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи"

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ресторант, мотелска част-бунгала, паркинг, колонки за зареждане на електромобили и рекреация - градина към ресторанта, детски площадки, площадки за фитнес на открито и зелени площи" в поземлен имот с идентификатор 39668.22.800 по КККР на с.Крепост, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "ИНФЕРИЕН" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" в с.Странско, общ.Димитровград. обл. Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение  за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши"  в поземлен имот  с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Витамикс-3" ООД.