Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение с възложител Георги Красимиров Петков

Информацията по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение "Изгражане на мандра за млечни продукти в ПИ с идентификатор 210529570 по КК на Димитровград" с възложител Георги Красимиров Петков можете да видите тук.

Файлове: