Информация по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение (ИП) "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ Марица 3 АД

Информацията по Приложение 2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвистиционно предложение  "Изграждане на Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3" АД, можете да видите тук.

Файлове: