Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" .

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен  кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД можете да видите тук.

Файлове: