Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за ОВОС относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново

Информацията по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС  относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково", можете да видите тук.

Файлове: