Информация по Приложение 2 към чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши".

Информацията по Приложение 2 към чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автоматизирана система  за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" с възложител "ВИТАМИКС-3" ООД, можете да видите тук.

Файлове: