Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” 

Уведомление за инвестиционно намерение изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Уведомление за инвестиционно намерение  изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител Хашар Велиев Смаилов

Уведомление за инвестиционно намерение  за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител  Хашар Велиев Смаилов

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: “ Промяна предназначението на бистро в търговски обект на основание чл.147 А от ЗУТ ”

Уведомление за инвестиционно намерение  за изграждане на обект: “ Промяна предназначението на бистро в търговски обект на основание чл.147 А от ЗУТ ” на ИНДЖОВИ СПРИНГ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения" в с.Крепост.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения" в с.Крепост.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за ИП за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство"

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление…

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД На основание чл.115,ал.2 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на…