Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Правно основание: чл.157 от ЗУТ

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Образци по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Такса
3 дни 20,00 лв.

Заявления:

свали като .pdf