Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в отдел УТКР

Правно основание: ЗМДТ

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в отдел УТКР

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост/отстъпено право на строеж/
  • Удостоверение за наследници/при необходимост/
  • Пълномощно/при необходимост/

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Такса
10 дни 10,00 лв.

Заявления:

свали като .pdf