Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

Правно основание: 194 от ЗУТ

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

Необходими документи:

  • Одобрен Проект за ПУП
  • Други документи, изискващи се по закон, съгласно спецификата на строежа


Обикновена услуга:            

  • срок –30 дни
  • такса – по заповед

Място на получаване: Гише № 5

Заявления:

свали като .pdf