Произнасяне по молби за допущане, проучване и проектиране

Правно основание: чл.136,128 от ЗУТ

Произнасяне по молби за допущане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план във връзка с инвестиционни намерения    

Необходими документи:

  • Проучване на място
  • Разглеждане от ОЕСъвет
  • Изготвяне на оценки  

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Такса
14 дни 17,00 лв.

Заявления:

свали като .pdf