Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 

Правно основание: чл.175,  ал.2 от Закон за устройство на територията

                           

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост
  • Разрешение за строеж (влязло в сила) – копие
  • Екзекутивна документация -2 екземпляра по всички части
  • Одобрен инвестиционен проект
  • Квитанция за платена такса

 

 

Срок: 7 дни

Такса : 50% по т.5.1 от Приложение№2 на Наредба №10

 

Заявления:

свали като .pdf