УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ

Презаверка на разрешение за строеж

   930

Препис от становище на ОЕС

   1182