Одобряване на проекти по части ПБЗ и ПУСО

Одобряване на проекти по части ПБЗ и ПУСО

 

 

Правно основание: чл.156б,  ал.2 и ал.3 от Закон за устройство на територията

                            Чл.11, ал.4 от Закон за управление на отпадъците

Одобряване на проекти по части ПБЗ и ПУСО

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост
  • Разрешение за строеж (влязло в сила) – копие
  • План за безопастност и здраве/ План за управление на строителните отпадъци
  • Квитанция за платена такса

 

 

Срок: 14 дни

Такса : 20 лева на част

 

 

 

 

Заявления:

 

свали като .pdf