Издаване Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

Издаване Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

 

 

Правно основание: чл.148 ал.4 и чл.161 ал.1 от Закон за устройство на територията

Издаване Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Пълномощно в случай ,че заявителят не е титуляр
  • Разрешение за строеж – копие
  • Документ, удостоверяващ качеството на възложителя на заявител
  • Квитанция за платена такса

 

 

Срок: 3 дни

Такса : 20 лева

 

 

 

 

 

Заявления:

 

свали като .pdf