Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по Закона за устройство на територията

Правно основание: ЗМДТ

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по Закона за устройство на територията

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост/отстъпено право на строеж/
  • Документи съгласно характера на искането Пълномощно /при необходимост/

Място на получаване: Гише № 5

Обикновена услуга
Срок Такса
10 дни 15,00 лв.

Заявления: 

свали като .pdf