СОУ "Любен Каравелов"

Средно общообразователно училище "Любен Каравелов", основано на 15 септември 1957г. вече  57 години утвърждава добри педагогически практики на качественото образование и ги съчетава с новости в методиката на преподаване. Възпитаниците на училище „Любен Каравелов“ се реализират успешно в сферата на бизнеса, информационното обслужване, рекламата и туризма. Акценти в обучението са постигането на трайни и приложими знания и умения по чуждите езици, съвременни информационни и комуникационни технологии, разработване и реализиране на образователни проекти, изучаването на модерни софтуерни продукти както и физическото развитие на младите хора, осигуряващо здравословен начин на живот, но и високи спортни постижения.

В СОУ „Любен Каравелов” усилията на педагогическия колектив непрестанно са насочени да обучава и възпитава образовани и обществено активни граждани, личности и преди всичко добри хора. Тук се работи с амбицията учениците, получавайки отлична подготовка, да бъдат знаещи и можещи, мислещи и възпитани, с ясното съзнание за сериозна инвестиция, която родителите им са направили, избирайки това училище. И така всички заедно – ученици, учители, родители вече 57 години следват непреходните ценности на своя патрон – народният будител и революционер Любен Каравелов, градят и утвърждават средище за познание, свободомислие и духовно богатство. 

Директор  Валентин Христов

Адрес: ул."Захари Зограф" No 27, 6400 Димитровград
Телефон: +359 (0)391 6-28-68; +359 (0)391 6-46-95; +359 (0)391 6-21-00;
е-mail: sou_lk@abv.bg 
http:// www.lubenkaravelov.eu
   

свали като .pdf