ОУ "Христо Смирненски", с. Радиево

ОУ "Христо Смирненски", с. Радиево навършва 132 години през 2014 г. Днес училището е средищно за децата то съседните 7 населени места и в него се обучават близо 170 деца и ученици от подготвителен  до VІІІ клас от различни етнически групи. Постиженията и успехите на учителите се измерват не само с награди от национални, областни и общински състезания, а с недопускането да отпадат ученици от системата на образованието, с убеждаването на техните родители в необходимостта децата им да завършат образованието си.

Привличането и задържането им става с включването в извънкласни дейности, свързани със спорта, музиката и танца както и с осигуряването на възможности за участие в състезания и конкурси и на национално ниво. За да бъде училището в с. Радиево привлекателно място за младите хора от малките населени места се системно и целенасочено се полагат усилия за модернизиране на материалната база, прилагане на иновативни методи на преподаване,  творчески и интеркултурни форми на възпитание.

 

Директор Ваня Димитрова

Адрес: 6427 Радиево, Община Димитровград
Телефон: +359 (0)3923 266
Email: ouradievo@abv.bg

свали като .pdf