ОУ ”Христо Ботев” с. Крепост

Училище ОУ ”Христо Ботев” с. Крепост има богата 123 годишна история, с която може да се гордее всеки, който се е докоснал до неговата неповторима културна и просветна атмосфера. Училището е уникален храм на културата с дарените от художниците братята Паневи картини и изработените от тях пана върху фасадата. По неповторим начин естетическата им стойност се съчетава с патриотичното им внушение и оказва възпитаващо въздействие върху децата. 

От учебната 2009/2010г. ОУ ”Христо Ботев”е средищно училище, прилага и развива принципите и приоритетите за повишаване на качеството на средното образование чрез целодневна форма на обучение и възпитание.

Много са учениците от ОУ ”Христо Ботев” със значими постижения в различни области  на науката, изкуството и спорта, които придават  авторитет на училището, осмислят битието му на добро учебно заведение.
Стратегията за развитие на училището се основава на фундаменталните акценти на българското образование: формиране на знаещи и активни личности като носители на национални и общочовешки добродетели, интегриране на учениците чрез осмисляне на свободното им време, здравно образование, включване в културни и спортни мероприятия. 

Директор Татяна Тодорова

Адрес: ул."Девети септември", 6410 Крепост, Община Димитровград
Телефон: +359 (0)3924 266
Email: ouhbkrepost@abv.bg

свали като .pdf