ЕГ " Д-р Иван Богоров"

Със Заповед на Министерството на образованието и науката през 1993 година се създава Езикова гимназия - гр. Димитровград. Този факт поставя началото на един труден път - пътят на откривателя, свързан с труд,  положен от много хора, които са изградили  това, което е днес ЕГ „Д-р Иван Богоров”- престижно училище с традиции и стил. През тези години гимназията успя да се появи, да се развие, да се утвърди, да се докаже, да се конкурира и да побеждава конкурентите си. Завладяно изцяло от прогресивен възрожденски дух за просвета, училището избира за свой патрон видния български възрожденец и ерудит д-р Иван Богоров. 

Днес Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” разполага със собствена сграда на бул. „Христо Ботев”№ 45. Гордост за училището и града са изградените и оборудвани с най-съвременните материално-технически и дидактически материали  кабинети по Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, както и обособените кабинети по Информационни технологии, Немски език, Философия, Свят и личност, География и икономика. Съвременната учебна база и отличната професионална подготовка на преподавателите от Езиковата гимназия са устоите на качествено засилено обучение на ученици в профил „чуждоезиков” - английски и немски език като допълнително се изучават и испански, италиански и руски език.

От учебната 2007/2008 година ЕГ „Д-р Иван Богоров” е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

На 16.12.2009 г. учениците на ЕГ „Д-р Иван Богоров” направиха своя избор за училищна униформа, която влезе в сила от 01.03.2010 г.


Директор на училището Красимир Кръстев
ЕГ "Д-р Иван Богоров "/ Dr. Ivan Bogorov Foreign Language High School

Адрес/ Аddress:

бул. Христо Ботев 45 / Hristo Botev,Bul. 45
гр. Димитровград/ Dimitrovgrad
тел./ tel: 0391/ 2 55 25
факс/ fax: 0391/ 2 55 25
e- mail: krasikrastev@abv.bg
website: www.eg-dg-bg.com

 

свали като .pdf