Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Изображение 30058

Адрес:

 

гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев“ 78,

Директор:Добрина Чанева

телефан : 0391/ 6 69 97, 0885987043

е-mail: [email protected]

 

Описание на услугата:

 

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е разкрита от 01.08.2015 г.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Димитровград е социална услуга, резидентна грижа, в която пълнолетни лица водят относително независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Услугата е денонощна.

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр.Димитровград е разположен на терен, който е публична общинска собственост, с обща площ 21 180 кв.м. В двора се намира спортна площадка от 6500 кв.м с баскетболно, волейболно и тенис игрище. В него са разположени още беседка с маса и пейки, алеи, цветна, овощна и зеленчукова градини.

ЦНСТПЛУИ е масивна сграда със застроена площ 175 кв. м, в която се намират спалните помещения на потребителите, работните стаи на служителите, помещенията за приготвяне на храна и за хранене, санитарните помещения и помещенията за контакти. Потребителите на услугата ползват 11 спални помещения, от които четири на първия етаж и седем на втория етаж. Във всяка стая има легло, гардероб, индивидуален шкаф, маса и плазмен телевизор.

На всеки етаж има по една дневна стая (стая за социални контакти), обзаведена с диван, маси, столове, библиотека, обособени кътове за тихи игри и трудотерапия, телевизор, маса с вестници и списания.

 

Целева група: Потребителите на социалната услуга са пълнолетни лица с умствена изостаналост.

 

Капацитет на услугата е 15 потребители.

 

Социални услуги, които предоставя по чл.15 от ЗСУ:

 

1.Резидентна грижа;

2.Информиране и консултиране;

3.Застъпничество и посредничество;

4.Терапия и рехабилитация;

5.Обучение за придобиване на умения.

 

Необходими документи при кандидатстване за ЦНСТПЛУИ :

1. Заявление- декларация за ползване на социалната услуга (по утвърден образец) ;

2. Експертно решение от ТЕЛК, НЕЛК или протокол на специализирана ЛКК;

3. Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за общо здравословно състояние, (при наличие на такъв);

4. Личен амбулаторен картон (при наличие на такъв);

5. Документ за самоличност (за справка);

6. При необходимост се изискват и други документи.