ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

sam_0922.jpg

Управител – Борислав Борисов
Адрес: Димитровград
бул.“Димитър Благоев“ № 9, вх.В, ап.6
тел. 0391/7-33-43
e-mail – [email protected]


КАПАЦИТЕТ

 • 6 места


МАТЕРИАЛНА БАЗА

Центърът за настаняване от семеен тип за деца  е разположен на четвъртия етаж в сграда, която се намира в центъра на града. Апартаментът е общинска собственост. В близост се намират редица обществени, здравни и социални институции като: поща, медицински кабинети, гара и автогара, детска градина, училище, Център за обществена подкрепа, дирекция „Социално подпомагане”, общинска администрация. Разполага с три спални, дневна, кухня и санитарни възли.


ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Деца и младежи, напускащи институции


СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

центърът  предоставя комплекс от социални услуги, гарантиращи обучение, съобразно възрастта на децата; задоволяване на ежедневните и здравни потребности; потребностите от организация на свободното време и личните контакти, в среда близка до семейната.


Основни дейности:
1. Обучителни

 • изграждане и затвърдяване на хигиенни и битови навици;
 • практически занятия за движение по улиците;
 • изграждане на умения за водене на здравословен начин на живот;
 • изграждане, доразвиване и затвърдяване на уменията за четене, писане и смятане;
 • запознаване и изграждане на умения за правилно боравене с кухненското оборудване, приготвяне и сервиране на храна, измиване на съдовете.

 
2. Терапевтични

 • трудотерапия – функционална и занимателна;
 • рехабилитация – медицинска(при нужда) и социална.

 
3. Социални

 • изграждане на умения за ползване услугите на здравни, социални и обществени институции, като отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”, болница, поща, общинска администрация, Център за обществена подкрепа и други;
 • изграждане на контакти със съседската общност, децата и персонала от детските и учебни завадения, които децата от ЦНСТ ще посещават;
 • оказване на емоционална подкрепа на децата  за адаптиране към новата среда.