“Smart Medicine – SMART MED”

   256  Текущи проекти

Финансиращ орган:

Програма за транснационално сътрудничество “Гърция-България” 2014-2020

 

сума в лева:

1 466 383,15

 

период на изпълнение:

01.09.2016 - 04.09.2019

 

Цел на проекта:

Инвестиране в здравна инфраструктура, допринасяща за регионалното развитие,намаляване на неравенството в здравното обслужване и повишаване на ефективността на здравната система за първа помощ.

 

 

свали като .pdf