Съобщение заключителна пресконфернция

   364  Текущи проекти

 

Заключителна пресконференция по проект

„Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

 

 

      На 30 ноември 2018 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на 2 етаж, в сградата на Общинска администрация – Димитровград ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград”. Проекта е финансиран от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” Стойността на проекта е 182 000 лв.

На пресконференцията ще бъде представена кратка презентация на изготвената програма за качество на атмосферния въздух, ще бъдат дискутирани основните  изводи и резултати от извършеното дисперсионно моделиране на разпространение на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, ще бъдат представени мерките заложени в програмата, които ще доведат до постигане на определените екологични норми.

Основната цел на програмата е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на Димитровград.

свали като .pdf