Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“

Община Димитровград работи по реализацията на Проект PEOPLE, който спечели през 2020 г., но поради ограниченията в цяла Европа, породени от Covid пандемията, дейностите станаха възможни за изпълнение едва сега. Проект „Лични истории за дискриминация и преследване по време на тоталитарните режими на XX век“ („PErsonal stories Of discrimination and Persecution under the totaLitarian rEgimes of the XX century” – „PEOPLE“ ) се осъществява по програма на ЕС „ Европа за гражданите“ от асоциация ATRIUM, основана през 2013 г. от 16 общини от Италия, Хърватия, България, Румъния и Албания. Партньори по проект „PEOPLE” са общините Форли (Италия), Димитровград (България), сдружение „BASHKA” – Тирана (Албания), гр. Лабин (Хърватия) и „Сдружение на португалски политически емигранти“ (Португалия). Всеки от участниците ще разработва тема, свързана с основната тема на проекта. Целта на проекта е да привлече младежи, които на базата на собствените си разбирания и проучване на темата за преследването и дискриминацията по време на тоталитарните режими на XX век, да интерпретират исторически събития през този период и да реализират основната част от дейностите по него.

Община Димитровград, като партньор в проекта, ще работи по тема свързана с преследването и дискриминацията на интелектуалците по време на комунистическия режим, като основният фокус е „случаят Пеньо Пенев – от идеала до разочарованието“. В проучването и разработването на тази тема ще вземат участие около 20 ученици от четири средни училища в гр. Димитровград, които ще бъдат подпомагани от техни преподаватели. Ще бъдат привлечени и представители на няколко културни институции в града: Исторически музей; Дом – музей „Пеньо Пенев“, Градска библиотека „Пеньо Пенев“; ДТ „А. Карамитев“ и Художествена галерия „П. Чурчулиев“.

Съгласно предварителната програма се предвиждат следните обществени прояви, които ще се проведат в периода 10 – 12 май 2022 г.:

1. „Случаят Пеньо Пенев“ – научна конференция за живота на П. Пенев и отношението между поета и властта с участието на експерти, изследователи и ученици с доклади.

2. Представяне на филм, изготвен от ученици, със свидетелски разкази за преживяното от поета П. Пенев, отношението на властта към неговата съдба, в която се оглежда драмата на едно поколение.

3. „Човешката драма на П. Пенев в писмата му“ – мултимедийна презентация и спектакъл по епистоларното наследство на поета. Като съпътстваща изява – представяне на брошура със „Задочни интервюта с поета“. Участниците са основно ученици, които подготвят и реализират презентацията, спектакъла и брошурата.

4. „Истории на предела на съдбата“ – разговор и дебат по темата с участието на изявен творец (в процес на уточняване), поставил проблема за постсоциалистическата рефлексия.

5. „Град на мечти?“ – дискусия с участието на авторите на филм за Димитровград и противоречивото му наследство. Съпътстващо събитие – ученици четат и представят свои авторски текстове на тема „Град на мечти?“, в които изразяват своята гледна точка на поколение, непознаващо социализма от собствен опит.

6. Преследване (дискриминация) на интелектуалци – как Димитровградския театър бе закрит в следствие на представление в София на пиесата „Грешката на Авел“ (09 юни 1964), гледано от дългогодишния председател на комунистическата партия и държавен лидер на България Тодор Живков.

 

 

 

Яшо Минков

Заместник кмет

Община Димитровград

Последна промяна: 14:02:16, 28 Януари 2022

Още новини

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция,

11

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 септември 2023г. от 10.30 часа в зала „Гроссето”, бул. „Г.С.Раковски” № 15, гр. Димитровград.   По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални,…

Обновения театър ще бъде открит официално на 5 септември

65

На 5 септември 2023г. (вторник) от 18.30ч. Община Димитровград ще открие с официална церемония тип „рязане на лента” на обновения Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, Димитровград. Културната институция е напълно обновена в резултат на извършен мащабен ремонт по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград. Проектът се…

Покана за заключителна пресконференция по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”

114

      ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 7 юни 2023г. (сряда) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”. Проектът се изпълнява по…

Проект FARO

204

Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите

Към всички новини