Текущи проекти

Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Димитровград за периода 2014-2020 г. Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.040-0020

Управляващ орган/схема Региони в растеж 2014 - 2020 Стойност/лв 18 782 500,00 Период на изпълнение Април 2016 - 31.12.2023   Фиш за проектна идея Обява за прием на фишове Покана за участие в работна група  Списък с индикативни основни проекти Споразумение за реализация на инвестиционна програма

"И аз имам семейство" 2

Управляващ орган/схема  ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" Стойност/лева   Период на изпълнение Декември 2015 - Април 2016  

Приеми ме 2015

                                                   Проект „Приеми ме 2015”   На  11.12.2015г. Община Димитровград подписа Споразумение №BG03-ПС01-7. Във връзка с изпълнение на проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.,…