Нова апаратура за МБАЛ "Света Екатерина" в Димитровград по проект „Интелигентна медицина“

Файлове:

Последна промяна: 11:44:49, 7 Април 2022

Още новини

Проведена e заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград"

136

На 18.01.2024 г. от 14.30 часа, в Заседателната зала, етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе заключителна информационна среща по проект BG16RFOP001-8.001-0009 „Бюджетна линия Димитровград" в изпълнение на Административен договор № BG16RFOP001-8.001-0009-С01, по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „„Бюджетна линия  за…

Проведена e информационна среща по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград"

150

На 01.12.2023 г. от 10.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровград се проведе  информационна среща по проект BG05SFPR002-2.002-0139-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Димитровград“, Процедура BG05SFPR002-2.002„Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027  Обща…

Проведена e информационна среща по проект „Грижа в дома в Община Димитровград“

241

На 01.12.2023 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на етаж 2 в общинска администрация гр. Димитровградсе проведе втора информационна среща по проект BG05SFPR002-2.001-0056 „Грижа в дома в Община Димитровград“в изпълнение на Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0056-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие…

Към всички новини