Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

   398  Текущи проекти

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

 

Новата учебна година в Димитровград бе открита с напълно нови дворове в шест от най-големите училища в общината, които бяха ремонтирани за малко повече от 6 млн.лв. Проектът “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура  в Община Димитровград– ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Пенчо Славейков“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 5: „Образователна инфраструктура”, Процедура BG16RFOP001-1.032- Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -2020 -Димитровград, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 - „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”№ от ИСУН- BG16RFOP001-1.032-0002-С01. във връзка с изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.032-0002.  бе с обхват на дейностите от 30 месеца за обща стойност 6 031 000 лева.

Във всяко училище бяха ремонтирани санитарните възли и извършени вътрешни ремонти съобразно специфичните нужди на отделните училища, но акцента на проекта бе върху училищните дворове. Във всяко училище има изградено мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол, игрище за футбол и лекоатлетическа писта за бягане от миним 60м. В „Любен Каравелов”, „Пенчо Славейков” и ПЕГ „Д-р Иван Богоров” има изградени игрища за тенис на корт, а в останалите три  „Алеко Константинов” ПМГ „Иван Вазов” и ОУ „Васил Левски” площадки за тенис на маса. Бадминтона и фитнеса на открито са другите спортове, който намериха място в дворовете на училищата. За обучението на най-малките и запознаването с правилата на движение в основните училища бяха изградени и площадки за безопасност на движението. Красиви и функционални трибуни, удобни при организирането на училищни състезания, са новото решение в пет от училищните дворове. Възстановена бе и уникалната релефна карта в СУ „Любен Каравелов”, а в двора на езикова гимназия се оформи красив мини парк. С обновяването на училищните дворове създадохме една здравословна, естетична и привлекателна среда за децата, отчете на заключителната пресконференция, ръководителя на проекта г-жа Клавдия Тончева.

Участие в пресконференцията взе и кметът на община Димитровград, г-н Иво Димов. В шестте училища се обучават над 70% от учениците в община Димитровград, което ги прави  едни от най- ­важните учебни заведения в общината и основни звена в образователната ни инфраструктура. Модернизацията на материалната им база със създаването на оптимални условия за спорт ги превърна в желана среда за прекарване на свободното време не само на децата, а и на активните хора, които живеят в близост до училищата, отчете социалната значимост на проекта, кмета на града.

В двора на СУ ”Любен Каравелов“ новата учебна 2018/2019 година бе открита и с церемония тип „Рязане на лента“ напълно обновени училищни дворове в шесте училища по проекта. Директора на училището изрази специалните иси благодарности към кмета на общината за осъвременената база по проекта. Сред официалните гости на церемонията бяха Областният управител на Хасковска област Станислав Дечев, кмета на община Димитровград Иво Димов, началника на Регионалното управление по образование – Хасково г-жа Христина Боева, общински съветници и много граждани.

            Областния управител на Хасковска Област Станислав Дечев, който беше на откриването на училищните дворове и новата учебна година в СУ „Любен Каравелов“ пожела с вяра, надежда и любов учениците да прекрачват прага на училищата. За пореден път доказваме, че образованието е приоритет за държавната власт с въвеждането на иновативното образование и електронните учебници, каза областия управител. Кметът на община Димитровград благодари на екипа по проекта и директорите, които с любов работиха за обновяването на образователната инфраструктура по училищата. Вместо традиционното прерязване на лента, кмета подари на училището топки, ракети и други спортни пособия за ползване от децата. С нетрадиционния жест той откри официално шестте обновени по проекта училищни дворове  на училищата в обхвата на проекта.

 

свали като .pdf