Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Димитровград за периода 2014-2020 г. Вх. рег. №: BG16RFOP001-1.040-0020

   1585  Текущи проекти
Управляващ орган/схема Региони в растеж 2014 - 2020
Стойност/лв 18 782 500,00
Период на изпълнение Април 2016 - 31.12.2023

 

Фиш за проектна идея

Обява за прием на фишове

Покана за участие в работна група 

Списък с индикативни основни проекти

Споразумение за реализация на инвестиционна програма

свали като .pdf