Бюджетна линия Димитровград Вх. рег. №: BG16RFOP001-8.001-0009

   1018  Текущи проекти
Управляващ орган / Схема            Региони в растеж 2014 - 2020          
Стойност / лева 95 594, 52
Период на изпълнение  Април 2016 - 31.12.2023г.
свали като .pdf