Спортен Календар

2017

Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или институции
1 2 3 4 5
ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ 2017
1 Цветна олимпиада януари - април 2017г. Общински училища
РУО Хасково
училищни ръководства, общинска администрация
2 Семинар - среща - директори на уч.заведения с представители на ЦОП, ЦНСТ, СУПЦ, Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания.Тема: Проблеми в интегрираното обуение на деца в риск и със СОП в община Димитровгра януари-март 2017г. общинска зала "Гроссето" общинска администрация, училищни ръководства
3 "Математика без граници" - зима 1.02.2017г. Общински училища училищни ръководства, общинска администрация
4 Обявяване на общински ученически конкурс за най-добре попълнен читателски дневник януари - март 2017г. ГБ "Пеньо Пенев" главен експерт ХД, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
5 Национален конкурс "Водата - извор на живот"- "Чиста вода - чиста планета" - общински етап в раздел за мултимедийна презентация януари-февруари 2017 г.
наионален етап - 22.03.2017г.
зала "Гросето" училищни ръководства, общинска администрация - ХД, ИДОСВ
6 "Храната е важна" - седмица на здравословното хранене в училище февруари 2017г. по училища училищни ръководства, медицински работници по училищата, училищни настоятелства
7 Муждународен ден за безопасен интернет - инициативи по училища; лекция и състезание, подготвено от училищни ученически съвети, НЦБИ, ГБ, ОП "ДМЦ" февруари 2017г. по училища
ГБ "Пеньо Пенев"
главен експерт ХД, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
8 Общоградско поклонение - 144 години от обесването на Васил Левски 19 февруари 2017г. бюст-паметник на Левски училищно ръководство,забавно-духов окестър, експерти ХД
9 Национален детски конкурс за рисунка на кулинарна тематика "Рецептите на баба" - общински етап февруари - март 2017г.
Национален етап 27 април 2017г.
ГБ "Пеньо Пенев" училищно ръководство, главен експерт ХД, ГБ, МОН
10 Световен ден против тормоза в училище февруари 2017г. общински училища училищни ръководства
11 Конкурс за рисунка и изложба "За свободата българска" посветена на 3 март и 140 години от създаване на Българското опълчение (1877), участвало в Руско-турската война (1877–1878) януари-февруари 2017
до 3 март 2017г.
ГБ "Пеньо Пенев" и/или изложбена зала главен експерт ХД, ГБ
12 "Децата ни живеят във виртуален свят"- дискусия с родители и психолози март 2017г. ГБ "Пеньо Пенев" ГБ, главен експерт ХД
13 Общински конкурс за детска/ученическа рисунка - илюстрации по български народни приказки.
Национален конкурс за детска рисунка "ПриказкиТЕ..."
февруари-март 2017
национален етап 27 май 2017г.
по училища;
ГБ "Пеньо Пенев"
експерти ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
14 Седмица на детската книга - Година на детската книга (в България)
- училищни състезания "Най-добре четящ клас";
- изложба на детски илюстрации на български народни приказки;
- общинско състезание за гладко и изразително четене - между отборите, победители от училищните състезания "Най-добре четящ клас";
- излъчване и награждаване на победителите от конкурса за най-добре попълнен читателски дневник .
пролет по училища;
ГБ "Пеньо Пенев"
експерти ХДМСП, ГБ "Пеньо Пенев", училищни ръководства
15 Математическо състезание "Европейско Кенгуру" - областен етап 18март 2017г. ОУ "Алеко Константинов" СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
16 VІІ Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж''Творчество без граници"-"Цветните лъчи на светлината през очите на децата" март - май 2017г.
Национален етап май 2017г.
училища експерти ХД,ДМЦ,училищни ръководства
17 Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации март - април 2017г.
Национален етап май 2017г.
училища експерти ХД,ДМЦ,училищни ръководства
18 "Математика без граници" 29.03.2017г. общински училища СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ 2017
1 Общински ромски празник 8 април 2017г. кв. "Изток" ОДЗ "Лилия" ОДЗ "Лилия", ОУ "П.К.Яворов", Читалища"Рома-2004", ХД
2 ХІV Национално ученическо състезание "Защита при пожари, бедствия
и извънредни ситуации” - общински етап
април 2017г. общинско училище училищно ръководство, главен експерт ХД
3 Провеждане на кръгла маса на тема: “Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетни и непълнолетни”с участието на членове на МКБППМН, ИДПС, родители, деца и учители; април 2017г. зала "Гроссето" МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства, ИДПС, училищни настоятелства
4 Великденско математическо състезание април 2017г. ПМГ "Иван Вазов" СМБ - секция Димитровград, училищно ръководство
5 Великденско почистване на училищата, акция "Спаси дърво" - събиране на хартия април 2017г. по училища училищни ръководства, общинска администрация - ХД, ИДОСВ
6 Ден на Земята - училищни изложби или презентации 22 април 2017г. по училища училищни ръководства, ученически съвети, ученически парламент, главен експерт ХД
7 Общ.конкурс - "ШАНС" април 2017г. ОДТ "Ап.Карамитев" ДМЦ, училищни ръководства, главен експерт ХД, ОДТ "Ап.Карамитев"
8 Маратон на четенето април 2017г. ГБ "П.Пенев" училищни ръководства, главен експерт ХД
9 Участие в Националната кампания "Бъди грамотен" - общинско състезание/
"Пиши правилно! Написаното остава"
април-май 2017г. училище домакин, ДМЦ училищни ръководства, главен експерт ХД, ДМЦ, Академика БГ
10 ХVІ републикански състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) "Млад огнеборец" - общински етап, областно състезание април 2017г.
Май 2017г.
общинска спортна база училищни ръководства, експерт ХД, РСПБЗН
11 Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"
общински етап
областен етап
до 30 април 2017г.
До 20 май 2017г.
по училищата училищни ръководства, главен експерт ХД
12 Национална изложба- конкурс за детска рисунка "Под дъгата на детсвото" - общински етап,областен етап,национален етап до 30 април 2017г. ГБ "Пеньо Пенев" училищни ръководства, детски градини, общинска администрация ,ГБ, МОН
13 Състезание "Стъпала на знанието" април 2017 по училищата училищни ръководства, главен експерт ХД
14 Разпространение на брошури “Пазете децата”, насочени към участниците в движението (пешеходци и водачи на МПС) за безопасно поведение и избягване на рисковите фактори за ситуации на ПТП-та през пролетно-летния период. април 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД
15 Първа сесия финансови стимули по Наредба 21 за 2017 година - наионални състезатели от спортните клубове в Димитровград април 2017г. по спортните клубове
общинска администраия
експертна комисия по Наредба 21, експерти ХД
16 Първа сесия за подаване на проектни предложения по програма "Димитровград на младите" за 2017 година до 30 април 2017г. Общинска администрация експерти ХД, КМС, ръководства училища
17 "Моят адрес: Димитровград, България, Европа, Земята или с какво ще ни запомни световният турист" - конкурс за есе/пътепис посветен на 70 години Диитровград, Денят на Европа, 120г. От смъртта на АлекоКонстантинов април-май 2017г. по училища експерти ХД, ГБ, ръководства училища
18 Национален конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Вълшебният свят на Ангел Каралийчев" - общински етап април-май 2017г. по училища училищни ръководства, главен експерт ХД
19 Срещи с лауреати на литературната награда "Пеньо Пенев" 5-7 май 2017г. по училища училищни ръководства, ГБ, експерти ХД
20 Ден на Европа, ученическо самоуправление 9 май 2017г. по училища, общинска администрация, зала "Гроссето" училищни ръководства, общинска администрация, ДМЦ
21 Тържества и шествие на абитуриентите 20-29 май 2017г. площад "България" училищни ръководства, експерт ХД
22 Общински конкурс "Учител на годината",
Награждаване на лауреатите
април-май 2017г.
24 май 2017г.
площад "България" училищни ръководства, общинска администрация
23 Тържество по повод 24 май 24 май 2016г. централна градска част общинска администрация, училищни ръководства
24 Национално ученическо състезание "Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - областен етап, национален етап май 2017г.
Юни 2017г.
областен център училищно ръководство, главен експерт ХД
25 Ден на детето - забавни игри за деца и родители
Награждаване на победители от конкурси
1 юни 2017г. площад "България", парк "Марица", парк "Вапцаров" експерти ХД, ДМЦ, Училищни ръководства, детски градини
26 2 юни – Ден на Ботев 2 юни 2017г. паметна плоча училищни ръководства, общинска администрация, ДМЦ, читалища
27 Зелена седмица
Световен ден на околната среда - 5 юни
Общински дискусионен клуб - "Как да съхраним природата на родния край?"
1-5 юни 2017г. общинска зала "Гросето" училищни ръководства, общинска администрация - ХД, ИДОСВ, ДМЦ
28 Национален фестивал на детската забавна песен "Златен извор" 3 юни 2017 ОДТ "Ап.Карамитев"/ открита сцена ДМЦ, училищни ръководства, общинска администрация - ХД
29 Провеждане на информационна кампания сред младите хора по проблеми, свързани с употребата на ПАВ, разпространение на брощури и използване на мултимедия- документален фимл “Вкусът на злото” от поредицата “Опасните заблуди”. юни 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД
30 Участие на ученици от Димитровград в международното математическо състезание "Математика без граници" - финален етап, Несебър 2017 юни-юли 2017г. Несебър експерт ХД, секция СМБ, училищни ръководства
31 Откриване на плувно лято юни 2017г. басейн ДМЦ, експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, училищни ръководства
МЕСЕЦ ЮЛИ, АВГУСТ, СЕПТЕМВРИ 2017
1 Детски, уениески конкурси по повод 70 години Диитровград юли, август 2017г. ХД, ДМЦ, ГБ "Пеньо Пенев" ГБ, експерти ХД, ДМЦ
2 180 год. от рождението на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев – Левски 18 юли 2017г. бюст-паметник на Левски училищно ръководство,забавно-духов окестър, експерти ХД
3 Туристиески обиколки по повод 70 години Димитровград юни-август 2017г. община Димитровград общинска администраия, експерти ХД, ОП ОКДПО
4 Международен ден на младежта 12 август 2017г. ДМЦ, НПО общинка администрация, ДМЦ, НПО
5 Лятна спортна и/или арт академия юли-август 2017г. басейн, спортни бази, ДМЦ, НПО общинка администрация, ДМЦ, спортни клубове
6 Празник на града - Детски, младежки състезания, тържества по повод празника на града 25 август-2 септември 2017г. ДМЦ, Ощинска администрация, училищни ръководства, общински спортни бази общинка администрация, ДМЦ, спортни клубове, СМБ-секция Димитровград
7 Тържество за 6 септември 6 септември 2017г. паметник кв. Черноконево Читалище, ОУ "Св.св. Кирил и Методий", общинска администрация
8 Откриване на новата учебна година 15 септември 2017г. по училища общинска администрация
9 Седмица на мобилността, на училище без автомобили,състезания, конкурси
Тържество за 22 септември - Ден на независимостта на България
16-22 септември 2017г,
22 септември 2017г.
по училища, паметника на "Капитан Петко Войвода", площад "България", сграда на общинска администрация ДМЦ, училищни ръководства, общинска, администрация, управител спортни бази за масов спорт
10 Провеждане на кампания свързана с детската престъпност септември-октомври 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства, ИДПС, училищни настоятелства
11 Общински стипендии по Наредбата за условията и реда за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби
за 2017г.
подаване на документи
до 30 септември 2017.
ощинска комисия по Наредбата експертно-консултативна комисия за присъждане на стипендиите
ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ 2017
1 Запознаване на учениците с дейността на МКБППМН и разпространение на брошури “Моят закон- закон за закрила на детето” (адаптиран вариант от МКПББПМ) октомври 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства, Дирекция
„Социално подпомагане”, училищни настоятелства
2 Есенни музикални дни с участието на ученици от различни училища 1-30 октомври 2017г. КДК,ОДТ"Апостол Карамитев" експерти ХД, забавно-духов оркестър, ръководства на училища
3 Провеждане на информационна кампания сред младите хора по проблема „Трафик на хора и начините за предпазване от въвличане в него” и разпространение на брошури; октомври 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства, ДПС, училищни настоятелства
4 Ученически конкурс за приказка от български автори"Ще ви разкажа приказка…"за ученици до VІ клас, умело и интересно пресъздаване на любима приказка, награждаване - 120 г. от рождението на Асен Разцветников; 110 г. от рождението на Астрид Линдгрен октомври-ноември 2017. ГБ "Пеньо Пенев" Градска библиотека, експерти ХД
5 Общински стипендии по Наредбата за условията и реда за финансово стимулиране на деца и ученици с изявени дарби за 2017г.- тържествено връчване октомври- ноември 2017г. ОДТ "Ап.Карамитев" общинска администрация, училищни ръководства
6 Конкурси, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители;
представяне и награждаване на победителите
октомври 2017г. ГБ / Исторически музей / КДК експерти ХДМСП, ГБ, исторически музей
7 Честване на 1 ноември Денят на народните будители 1 ноември 2017г. централна градска част общинска администрация, училищни ръководства, читалища, ДМЦ
8 Запознаване на учениците в І-ви клас с техния районен инспектор и инспектор ДПС с разясняване ролята на полицията за оказване на помощ и закрила; ноември 2017г. по училища МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства, ДПС
9 Провеждане на конкурс за фотография и фотоколаж на тема: "Улови мига на доброто"
награждаване и представяне на победителите
ноември 2017г. общинска зала "Гросето" МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства
10 Отбелязване на световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП ноември 2017г. по училища, ДМЦ, МКБППМН експерти ХД, училищни ръководства, РПУ
11 Отбелязване на световния ден против насилието до19 ноември 2017г. по училища, ДМЦ, общинска администрация МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства
12 Отбелязване на деня на подписване на Конвенцията на ООН за правата на детето до 19 ноември 2017г. по училища, ДМЦ, общинска администрация, МКБППМН МКБППМН, експерти ХД, училищни ръководства
13 Втора сесия за на проектни предложения по програма "Димитровград на младите" за 2017 година до 30 октомври 2017г.. Общинска администрация ХД, КМС, ръководства училища
14 Национален конкурс по народно приложно изкуство"От Коледа до Васильовден" -общински етап до 12 декември 2017г. по училища училищни ръководства, ДМЦ, експерти ХД
15 Анти СПИН кампания 1 декември 2017г. по училища, ДМЦ училищни ръководства, ДМЦ, експерти ХД
16 Запалване светлините на "Дървото на надеждата" - коледната елха на града декември 2017г. открита сцена на площад "България" общинска администрация, училищни ръководства, ДМЦ, ОбДТ, читалища
17 Ученически коледни конкурси - за украса 1-15 декември 2017г. по училища общинска администрация, училищни ръководства
18 Коледни тържества и концерти 15-23 декември 2017г. по училища, ОбДТ "Апостол Карамитев" общинска администрация, училищни ръководства, театър

 

 

 

2016

Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или институции
1 2 3 4 5
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН
1 Вътрешно-училищни състезания по видове спорт -
- волейбол;
- баскетбол;
- футбол;
- бадминтон;
- тенис на маса
- шах
- лека атлетика
- хандбал
октомври 2015г. съответното училище училищни ръководства, училищни спортни клубове, учители по физическо възпитание и спорт
2 Общински ученически състезания по видове спорт -
- футбол;
- лека атлетика;
- тенис на маса;
- шахмат;
- волейбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- хандбал;
ноември 2015 г.януари - февруари 2016г.
общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт,организатор спортни дейности, училищни ръководства
3 Финали на ученически игри
- областни
- зонални
- национални
март - април - май 2016г. съгласно националния спортен календар гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ/ТУРНИРИ
1 Международен турнир по свободна борба декември 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб по борба
ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
1 Общински ученически турнир по народна топка април 2016 г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
2 Пролетен турнир по минифутбол за деца до 6 години май-юни 2016 г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП - ДГ, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол, ръководства детски заведения
3 Седмица на спорта "Спорт за всички"   общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности училищни ръководства
- ученически спортен празник "Спортът - арена за приятелство": минифутбол, волейбол, народна топка, бадминтон, тенис на корт, дърпане на въже, лека атлетика,акробатика, тенис на маса
май 2016г.
 
- Аматьорски турнир по футбол на малки врати май 2016г.
- турнир по тенис на маса
- бадминтон
- стрийтбол турнир за деня на спорта 17.05.
4 Лятна спортна ваканция
- плуване
- бадминтон
- лека атлетика
- футбол
- волейбол
- баскетбол
юни - август 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
5 Спортни турнири посветени на празника на Димитровград август 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
- състезание по плуване
- плажен волейбол
- футболен турнир на малки врати
- стрийтбол турнир
- състезание канадска борба
- състезание силови спортове
- турнир тенис на корт
  - Колоездене
6 Спортни състезания посветени на европейска седмица на мобилността и деня на независимостта на България - 22 септември 16-22 септември 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
7 Предсезонен турнир по волейбол/баскетбол октомври 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности
8 Коледен турнир по бадминтон декември 2016г. общински спортни бази, ОУ "Алеко Константинов" гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, училищни ръководства
9 Коледен турнир по футбол на малки врати декември 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол
9 Вечер на спортиста декември 2016г. общински спортни бази гл.експерт ХДМСП, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове, училищни ръководства
свали като .pdf