Спортен Календар

    К А Л Е Н Д А Р ЕН   П Л А Н     
   "Спорт за всички" за 2019 година  
Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или институции
1 2 3 4 5
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН
1 Вътрешно-училищни състезания по видове спорт -
- волейбол;
- баскетбол;
- футбол;
- бадминтон;
- тенис на маса
- шах
- лека атлетика
- хандбал
октомври 2019г. съответното училище училищни ръководства, училищни спортни клубове, учители по физическо възпитание и спорт
2 Общински ученически състезания по видове спорт -
- футбол;
- лека атлетика;
- тенис на маса;
- шахмат;
- волейбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- хандбал;
ноември 2019 г.
декември 2019 г.

януари-февруари 2020г.


 
общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт,организатор спортни дейности, училищни ръководства
3 Финали на ученически игри
- областни
- зонални
- национални
март - април - май 2019г. съгласно националния спортен календар гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ/ТУРНИРИ
1 Регионален турнир по тенис за деца до 10 години, от календара на Бъргарската федерация по тенис 6 - 7 април 2019г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, Сдружение "Тенис клуб - Димитровград"
2 Тенис турнир от националната тенис лига - за ветерани. 13 - 14 април 2019г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, Сдружение "Тенис клуб - Димитровград"
3 Регионален турнир по тенис за деца до 14 години, от календара на Бъргарската федерация по тенис 25 - 26 май 2019г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, Сдружение "Тенис клуб - Димитровград"
4 Национален турнир за деца по джудо октомври 2019г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб "Киокушин Карате Клуб Димитровград"
5 Международен отворен турнир по джу джицу за деца младша и старша възраст "Димитровград оупън" октомври 2019г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб "Бугари"
6 Международен турнир по свободна борба "Еню Вълчев" декември 2019г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб по борба
ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ТУРНИРИ, СЪБИТИЯ
1 Общински ученически турнир по народна топка април 2019 г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
2 Общински състезания - подвижни игри "Здрав дух, здраво тяло" - І - ІІІ клас април 2019 г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
3 Сесия за подаване на заявления за финансово стимулиране на спортните клубове за състезатели, включени в национален отбор по Наредба 33 1 до 10 април 2019г. общинска администрация  комисия по Наредба 33
4 Пролетен турнир по минифутбол за деца до 6 години май-юни 2019 г. общински спортни бази гл.експерт ХД - ДГ, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол, ръководства детски заведения
5 Седмица на спорта "Спорт за всички"   общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности училищни ръководства
- ученически спортен празник "Спортът - арена за приятелство": минифутбол, волейбол, народна топка, бадминтон, тенис на корт, дърпане на въже, лека атлетика,акробатика, тенис на маса
 май 2019г.
 
- Аматьорски турнир по футбол на малки врати  май 2019г.
- турнир по тенис - откриване на сезона  май 2019г.
- турнир по баскетбол между училищата  май 2019г.
- турнир по киокушин карате  май 2019г.
- бадминтон  май 2019г.
- стрийтбол турнир за деня на спорта 17.05. 17.05.2019г.
6 Лятна спортна ваканция
- плуване
- бадминтон
- лека атлетика
- футбол
- волейбол
- баскетбол
юни - август 2019г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
7 Спортни турнири посветени на празника на Димитровград   август 2019г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
- състезание по плуване
- плажен волейбол
- футболен турнир на малки врати
- стрийтбол турнир
- състезание канадска борба
- състезание силови спортове
- турнир тенис на корт
  - Колоездене
8 Спортни състезания посветени на европейска седмица на мобилността и деня на независимостта на България - 22 септември 16-22 септември 2019г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
9 Коледен турнир по бадминтон декември 2019г. общински спортни бази, ОУ "Алеко Константинов" гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, училищни ръководства
10 Коледен турнир по футбол на малки врати декември 2019г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол
11 Церемония за наградите "Спортист на годината", "Треньор на годината"
януари 2020г.
общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове
    К А Л Е Н Д А Р Е Н   ПЛАН  
  За дейностите на отдел ХД - "Спорт за всички" за 2018 година  
  Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или институции
УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МОН
1. Вътрешно-училищни състезания по видове спорт -
- волейбол;
- баскетбол;
- футбол;
- бадминтон;
- тенис на маса
- шах
- лека атлетика
- хандбал
октомври 2018г. съответното училище училищни ръководства, училищни спортни клубове, учители по физическо възпитание и спорт
2. Общински ученически състезания по видове спорт -
- футбол;
- лека атлетика;
- тенис на маса;
- шахмат;
- волейбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- хандбал;
ноември 2018 г.
декември 2018 г.

януари-февруари 2019г.


 
общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт,организатор спортни дейности, училищни ръководства
3. Финали на ученически игри
- областни
- зонални
- национални
март - април - май 2018г. съгласно националния спортен календар гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТИ/ТУРНИРИ
1. Национално първенство по шинкиокушин карате за кадети и деца до 12 години март 2018г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб "Киокушин Карате Клуб Димитровград"
2. Международен отворен турнир по джу джицу за деца младша и старша възраст "Димитровград оупън" октомври 2018г. общински спортни бази управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб "Бугари"
3. Международен турнир по свободна борба "Еню Вълчев" декември 2018г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортен клуб по борба
ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ
1. Общински ученически турнир по народна топка април 2018 г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
2. Общински състезания - подвижни игри "Здрав дух, здраво тяло" - І - ІІІ клас април 2018 г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
3. Пролетен турнир по минифутбол за деца до 6 години май-юни 2018 г. общински спортни бази гл.експерт ХД - ДГ, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол, ръководства детски заведения
4. Седмица на спорта "Спорт за всички"   общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности училищни ръководства
- ученически спортен празник "Спортът - арена за приятелство": минифутбол, волейбол, народна топка, бадминтон, тенис на корт, дърпане на въже, лека атлетика,акробатика, тенис на маса
 май 2018г.
 
- Аматьорски турнир по футбол на малки врати  май 2018г.
- турнир по тенис - откриване на сезона  май 2018г.
- турнир по баскетбол между училищата  май 2018г.
- турнир по киокушин карате  май 2018г.
- бадминтон 22.05.2018г.
- стрийтбол турнир за деня на спорта 17.05. 17.05.2018г.
5. Лятна спортна ваканция
- плуване
- бадминтон
- лека атлетика
- футбол
- волейбол
- баскетбол
юни - август 2018г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, училищни ръководства
6. Спортни турнири посветени на празника на Димитровград    август 2018г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
- състезание по плуване
- плажен волейбол
- футболен турнир на малки врати
- стрийтбол турнир
- състезание канадска борба
- състезание силови спортове
- турнир тенис на корт
  - Колоездене
7. Спортни състезания посветени на европейска седмица на мобилността и деня на независимостта на България - 22 септември 16-22 септември 2018г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, общински спортни клубове
8. Коледен турнир по бадминтон декември 2018г. общински спортни бази, ОУ "Алеко Константинов" гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, училищни ръководства
9. Коледен турнир по футбол на малки врати декември 2018г. общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове по футбол
10. Церемония за наградите "Спортист на годината", "Треньор на годината" декември 2018г.
януари 2019г.
общински спортни бази гл.експерт ХД, управител спортни бази за масов спорт, организатор спортни дейности, спортни клубове
свали като .pdf