СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

222.jpg

Ръководител/Социален предприемач: Магдалена Ванчева
адрес: Димитровград
бул.”Димитър Благоев” №78                                                                 
0391/ 7-18-12
e-mail – [email protected]
web site: www.sp.dimitrovgrad.bg


На 13 ноември 2009 година Община Димитровград стартира изпълнението на проект „Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвими групи чрез създаване на социално предприятие към СУПЦ Димитровград” с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия” Пилотна фаза. След приключване на проекта предприятието продължи да функционира като общинска дейност.


Социалното предприятие осъществява дейността си в три направления - „Шивачество”,  „Ремонт на битова техника” и „Рекламни материали”.


В направление „Шивачество” се изработват текстилни изделия за различните общински структури, по конкретна заявка. Материалите или средствата за тяхното закупуване се осигуряват от заявителя, а в СП изделията се скрояват, ушиват и опаковат.


В направление „Ремонт на битова техника” се  извършват ремонти на разнообразна техника в работилницата и на място в общинските обекти, ремонт и поддръжка на ел. инсталации, довършителни след ремонтни дейности.

 

В направление „Рекламни материали” се изработват информационни и рекламни материали за мероприятия и дейности в община Димитровград”.


И в трите направления работят лица от рисковите групи – хора с увреждания, лица от малцинствен етнически произход и самотни родители. Социалното предприятие им осигурява обучение, защитена заетост, подбор и наблюдение на изпълняваните дейности, социално обслужване и трудово посредничество (при желание и възможност да излязат в частния сектор).


Социалното предприятие си взаимодейства успешно със всички социални услуги в общината, служителите и потребителите в тях имат информация за възможностите на служителите в СП и редовно се възползват от услугите им.
Социалното предприятие работи отлично с детските заведения в общината, част от общинските предприятия, музея, читалищата, част от клубовете на хората от третата възраст и други.