СЕСИЯ ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ МАЙ 2017 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД