СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ФЕВРУАРИ 2018