Съобщение във връзка с провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на вода за питейно – битови цели

   135  СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА С. КРУМ, С. ЯБЪЛКОВО, С. СТАЛЕВО, С. СКОБЕЛЕВО, С. БОДРОВО, С. ГОРСКИ ИЗВОР, С. ЧЕРНОГОРОВО, С. ВОДЕН, С. РАДИЕВО, С. КРЕПОСТ 

 

Във връзка с провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, моля НЕ използвайте вода за питейни нужди и приготвяне на храна от водоизточниците, осигуряващи вода за населението.

„ВиК” Димитровград ще осигури питейна вода от регламентирани водоизточници за питейно – битови цели с водоноски.

свали като .pdf