Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека", община Димитровград, обл. Хасково.

Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални  полезни изкопаеми - индустриални минерали, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Припека", разположена на територията на община Димитровград, обл. Хасково, можете да видите тук.

Файлове: